Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ »
  • Kατηγορίες