Προσκλήσεις

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15.02.2022
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15.02.2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς προμήθειας.
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς προμήθειας.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Ιδρύματος “ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Kατηγορίες