Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Αιγιαλός ΣΥΜΗ ΤΚ 85600 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2246070005 FAX: 2246360418
Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 14-01-2021ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 128ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΤΗΛ(2246360410)FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ κατεπείγουσα συνεδρίαση την 14 η τουμηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από 15:00 έως […]
Απολογιστικά γ’ τριμήνου 2020 του Δήμου Σύμης
158.2020
Απολογιστικά β’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης
104,2020 AΠΟΛ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΨΥ80ΩΗΠ-Χ6Λ
Απολογιστικά α’ τριμήνου 2020 Δήμου Σύμης
66.2020
168-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων .  click here todownload the PDF file.
  • Kατηγορίες