Προσκλήσεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Πρόσκληση συνεδρίασης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Τακτική Συνεδρίαση Ιδρύματος Μιχαήλ Χατζή
Τακτική Συνεδρίαση Ιδρύματος Μιχαήλ Χατζή
Τακτική Συνεδρίαση Ιδρύματος Μιχαήλ Χατζή
Τακτική Συνεδρίαση Ιδρύματος Μιχαήλ Χατζή
Πρόσκληση Έκτακτης Δια περιφοράς συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Πρόσκληση Έκτακτης Δια περιφοράς συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση του διαδικτυακού ιστοτόπου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  • Kατηγορίες