Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ 24ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΥΜΗΣ.
Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΙΜΟ’ & ΜΕΛΕΤΗ 14/2022 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ.
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Kατηγορίες