Προσκλήσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σύμης.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο. Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σύμης. Ο Δήμος Σύμης εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020.Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/2020 (ΦΕΚ Β’ 4380/2020) […]
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΡΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  • Kατηγορίες