Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΑΡΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
  • Kατηγορίες