Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ
Πρόσκληση τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Αιγιαλός ΣΥΜΗ ΤΚ 85600 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2246070005 FAX: 2246360418
Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 14-01-2021ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 128ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης ΤΗΛ(2246360410)FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ κατεπείγουσα συνεδρίαση την 14 η τουμηνός Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από 15:00 έως […]
Απολογιστικά γ’ τριμήνου 2020 του Δήμου Σύμης
158.2020
  • Kατηγορίες