Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ιδρύματος Μιχαήλ Χατζή
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ιδρύματος Μιχαήλ Χατζή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση οδοστρώματος από Παναγία Αληθινή έως Άγιο Ελευθέριο»
Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΠ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΠ
Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Συνεδρίαση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΠ
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σύμης ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σύμης ΔΗ.Κ.Ε.Σ.
  • Kατηγορίες