Προσκλήσεις

Συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΝΙΜΟ’ & ΜΕΛΕΤΗ 14/2022 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ.
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/ βάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Kατηγορίες