Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟ.ΠΕ.Σ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ασφαλιστηρίων Οχημάτων Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ασφαλιστηρίων Οχημάτων Δήμου Σύμης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ”.
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ”.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
  • Kατηγορίες