Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δαπάνη προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων για την πραγματοποίηση δεξίωσης κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 351,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των ΦΠΑ 13% & 24%. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δαπάνη προμήθειας διαφόρων κερασμάτων για την πραγματοποίηση δεξίωσης κατά την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 107,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Kατηγορίες