Προσκλήσεις

Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση του διαδικτυακού ιστοτόπου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης οδοστρωμάτων στο Χωριό.
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
Πρόσκληση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σύμης
  • Kατηγορίες