Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στη ΔΕΥΑΣ ΣΥΜΗΣ.
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στη ΔΕΥΑΣ ΣΥΜΗΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο ρέμα περιοχής Καταρράκτη»
Συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο ρέμα περιοχής Καταρράκτη»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Kατηγορίες