Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο ρέμα περιοχής Καταρράκτη»
Συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο ρέμα περιοχής Καταρράκτη»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«Προμήθεια αναμνηστικών δώρων». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Kατηγορίες