Προκηρύξεις

«Επισκευή οδοστρώματος παραλιακής οδού στο νότιο τμήμα στο Πέδι», A.M. 03/2023.
Επισκευή αύλειου χώρου Γιανναρά και χώρου στάθμευσης στο μπαξέ του Φράγκου, με Α.Μ.04/2023.
«Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στην Νήσο Σύμη»
«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ
Δ.Ε.ΥΑ. ΣΥΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ-Ι.Δ.Ο.Χ.
Δ.Ε.ΥΑ. ΣΥΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ-Ι.Δ.Ο.Χ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΟΧ 1/2022
  • Kατηγορίες