Προκηρύξεις

«Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στην Νήσο Σύμη»
«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ
Δ.Ε.ΥΑ. ΣΥΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ-Ι.Δ.Ο.Χ.
Δ.Ε.ΥΑ. ΣΥΜΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ-Ι.Δ.Ο.Χ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΟΧ 1/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Yπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Yπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Σύμης βάσει των διατάξεων των άρθρων 163 και 167 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
  • Kατηγορίες