Προϋπολογισμοί Δήμου Σύμης

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Δαπανών Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Δαπανών Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Εσόδων Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Εσόδων Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
  • Kατηγορίες