Οικονομικά στοιχεία

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 -ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ισολογισμοί
Ισολογισμοί ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ […]
  • Kατηγορίες