Οικονομικά στοιχεία

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Δαπανών Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Δαπανών Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Εσόδων Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Εσόδων Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2024
Ισολογισμοί – Απολογισμοί Δήμου Σύμης
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
Ισολογισμοί 2012-2021
Ισολογισμοί 2012-2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ […]
  • Kατηγορίες