Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«Δαπάνη παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του Δήμου» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).  click here todownload the PDF file.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δαπάνη παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του Δήμου» (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο).  click here todownload the PDF file.
Πρόσκληση έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΣύμη, 09-10-2020Αριθμ Πρωτ. 3292( (22460360422)FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς ΣυμβούλουςΚΟΙΝ:Δήμου ΣύμηςΕνταύθαΔήμαρχο Σύμηςκ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα των υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020,(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιου του ΥΠΕΣ, 163/29-5-2020 […]
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 09-10-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                              […]
Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 13-10-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                              […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                              Σύμη, 27-10-2020 Αριθμ Πρωτ.: 3530 (    (22460360422) FAX (22460) 71344 -71386                                                                     Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης Ενταύθα ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  στις 27 του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από 13:00 έως 20:00,  σύμφωνα με […]
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σύμη, 3-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 3612 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                             Προς: Φαξ:  (22460) 71344 -71386Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση  στις  3 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 5-11-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 3646 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:  22463-60410                                                             Προς: Φαξ:  (22460) 71344 -71386Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση  στις  9 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) […]
  • Kατηγορίες