Ανακοινώσεις

Περίληψη Διακήρυξης – Διακήρυξη για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
Περίληψη Διακήρυξης – Διακήρυξη για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
Έκτακτο δρομολόγιο
Έκτακτο δρομολόγιο
Προμήθεια ενός (1) μικρού δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3κυβ.
Εκλογικά Κέντρα Δήμου Σύμης
Εκλογικά Κέντρα Δήμου Σύμης
Τροφοδοσία Καταστημάτων, μεταφορά αδρανών υλικών κατά τις ώρες αιχμής
Τροφοδοσία Καταστημάτων, μεταφορά αδρανών υλικών κατά τις ώρες αιχμής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Ορθοπεδικής στο Κέντρο Υγείας Σύμης
Πρόσληψη Επικουρικού Ιατρού με ειδικότητα Ορθοπεδικής στο Κέντρο Υγείας Σύμης
Διεξαγωγή της πολιτιστικής δράσης “ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” από το Δωδεκανησιακό Σύλλογο Αυτοάνοσων Νοσημάτων αρθρίτιδας και λύκου “ΘΑΛΕΙΑ” σε συνεργασία με το Δήμο Σύμης την Παρασκευή 05 Μαΐου 2023
Πραγματοποίηση Ιατρικών , Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων στη Σύμη από την «AXION HELLAS» σε συνεργασία με το Κ.Υ.Σύμης και το Δήμο Σύμης από 8 έως 10 Μαΐου 2023
  • Kατηγορίες