Ανακοινώσεις

Νέος καθορισμός ορίων των σχολικών περιφερειών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Νομού Δωδεκανήσου, που βρίσκονται σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες που λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία.
Χορήγηση Ειδικού Βοηθήματος και Επανασύνδεση με Δίκτυο Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευάλωτα Νοικοκυριά .
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021 (ΑΠ ΚΠΚ 2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης – Ανακοίνωση της υπ’αριθμ. 3/2021 Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.
  • Kατηγορίες