Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
document
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17.12.2020
Ορθή επανάληψη ως προς το 1ο θέμα ΗΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σύμη,  11-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 4139 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης (    (2246360410) FAX (22460) 71344 -71386                            ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας […]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15.12.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          (Ορθή Επανάληψη-Προσθήκη θέματος αρ.6)    ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                         […]
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 11-12-2020ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 4139ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣΠρος: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης(2246360410)FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμηςκ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ Τακτική συνεδρίαση την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από 08:00 έως 11:00, […]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17.12.2020
Ορθή επανάληψη ως προς το 1ο θέμα ΗΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σύμη,  11-12-2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 4139 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Προς: Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σύμης (2246360410) FAX (22460) 71344 -71386                            ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Σύμη,   10/12/2020 Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ.:  36 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ Προς: Μέλη της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σας καλούμε να αποφασίσετε σε Τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σύμης, στις 16/12/2020 ημέρα Τετάρτη  και από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με το αρ. 67 […]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15.12.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                        (Ορθή Επανάληψη-Προσθήκη θέματος αρ.6) ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                           […]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ”ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σύμη, 5.10.2020ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Αριθμ Πρωτ.: 3203 Tηλέφωνο :Φαξ :2246071344&71386 ( (22460360-410)FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου ΣύμηςΕνταύθαΚΟΙΝ:Δήμαρχο Σύμηςκ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) σας καλούμε να […]
  • Kατηγορίες