Ανακοινώσεις

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α.Σ.- ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ’
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ’
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ‘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ’
Ανακοίνωση Δήμου Σύμης για τον καθορισμό της νέας διαδικασίας υποβολής δήλωσης και καταβολής του τέλους 0,5%
Ανακοίνωση Δήμου Σύμης για τον καθορισμό της νέας διαδικασίας υποβολής δήλωσης και καταβολής του τέλους 0,5%
ΔΕΥΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού
ΔΕΥΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού
Αίτημα του Δήμου Σύμης για έκτακτη προσέγγιση του πλοίου «Blue Star 2» στο λιμένα Σύμης
Αίτημα του Δήμου Σύμης για έκτακτη προσέγγιση του πλοίου «Blue Star 2» στο λιμένα Σύμης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
  • Kατηγορίες