Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης – Ανακοίνωση της υπ’αριθμ. 3/2021 Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ SARS-CoV-2 (COVID-19)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ
Μη χρέωση στους ιδιοκτήτες της δαπάνης εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου αποχέτευσης που αφορά στην πράξη «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004037 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
  • Kατηγορίες