Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης σχ. έτους 2022-2023
Πρόγραμμα Φεστιβάλ Σύμης 2022 / Symi’s Festival Programme 2022
Ανακοίνωση της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Yπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Yπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2022 για την πρόσληψη προσωπικού
Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σύμης.
Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σύμης. Ο Δήμος Σύμης εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020.Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/2020 (ΦΕΚ Β’ 4380/2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων». Το Σ.Φ.Η.Ο. […]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ”ΑΙΓΛΗ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έναρξη Αθλητικών Προγραμμάτων από το Δήμο Σύμης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • Kατηγορίες