ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

9 Ιουνίου, 2021 13:37

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ