Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση Θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Σύμης

20 Μαΐου, 2021 14:03