ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ

25 Αυγούστου, 2023 14:05

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Για θέσεις Μερικής Απασχόλησης

Ειδικότητα: ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Σχολικού έτους 2023-2024