ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΣΤΟ PARKING ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ.

16 Μαρτίου, 2022 11:51

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΣΤΟ PARKING ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ.