ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

9 Μαΐου, 2023 12:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ