ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14 Αυγούστου, 2023 14:14

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
για το διδακτικό έτος 2023-2024