Χρήσιμα Τηλέφωνα

Πολυδύναμο Ιατρείο Χωριού: 2246071290

Φαρμακείο (Γιάννης) 2246071888

Φαρμακείο (Κατερίνα) 2246070040

Οδοντιατρείο (Βασιλής) 2246072050

Οδοντιατρείο (Χάμπος)  2246071272

Παιδιατρείο (Ευαγγελία – Άννα) 2246071410

Αστυνομία 2246071111

Λιμεναρχείο 2246071205

Βενζινάδικα:

1. Χάσκα Μαριάνθη 2246072367

2. Κακακιού Μαρίνα  2246071713

Τελωνείο 2246071249

Ταχυδρομείο 2246071315

Ο.Τ.Ε 2246071212

Δ.Ε.Η 2246071338

Εθνική Τράπεζα 2246072294

Τράπεζα Alpha 2246071122

ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΤΗΛΕΦΩΝΟ
Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών- Μαραβέλιας Χαράλαμπος2246360400
Δημοτολόγιο/Ληξιαρχείο-Αθανασία Μαλλιάκα2246360401
Αποφάσεις Δ.Σ-Μεγαλούδη Ευαγγελία2246360410
Ταμείο-Ευστρατία Παραή2246360402
Ειδικός Συνεργάτης-Χρσοβαλάντου Μόσχου2246360419
Γραφείο Δημάρχου/Οικονομική Επιτροπή-Χρηστάκη Σεβαστή2246360422
Τεχνική Υπηρεσία/Αναπλ. Προϊσταμένη-Μπάκα Σωτηρία2246360411
Τεχνική Υπηρεσία- Κολοκυθάς Ιωάννης2246360404
Πρωτόκολλο/ΟΑΕΔ-Ζούρδης Παναγιώτης2246360403
Γραφείο Κίνησης/Προμήθειες-Ελευθέριος Μπαλασκάς2246360413
Λογιστήριο-Βασίλειος Μαυρολιάς2246360416
Μισθοδοσία/Έσοδα-Μαριάννα Σαντορινιού2246360409
Γραφείο Προσωπικού- Φωτεινή Τσακκίρη2246360415
Κοινωνική Υπηρεσία/ΤΑΠ- Ειρήνη Πετρίδη2246360417
ΚΕΠ-Λουκία Μίγκλη2246360441
ΚΕΠ-Καλλιόπη ΜωραΪτη2246360442
ΚΕΠ-Δικαία Σαραγά2246360443
Δ.Ε.Υ.Α.Σ2246070005