ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ : ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ

Ο όρμος του Πανορμίτη ανοίγεται μπροστά μας. Το μοναστήρι έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα, μέσα από αρκετό πράσινο. Η ύπαρξη της ιστορικής μονής στο 15ο αιώνα επιβεβαιώνεται από ένα χειρόγραφο του 1460, που σωζόταν έως το 1862. Την ίδρυση της μονής Πανορμίτη η λαϊκή παράδοση την συνδέει με την ευλάβεια του συμιακού λαού. Το μοναστήρι ενίσχυσε την Ελληνική Επανάσταση, όπως αναφέρει η παράδοση μας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ασημοντυμένη εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Στη Μονή έχουν ιδρυθεί δύο μουσεία, ένα εκκλησιαστικής τέχνης και ένα λαογραφικό. Υπάρχει, επίσης Βιβλιοθήκη με μεταβυζαντινά χειρόγραφα. Η Μονή φιλοξενεί τα καλοκαίρια στα κελιά της μεγάλο αριθμό παραθεριστών προσφέροντας κάθε άνεση έναντι χαμηλού μισθίου. Στο γηροκομείο της, που ίδρυσε ο Ηγούμενος Γαβριήλ, περιθάλπει άπορους γέρους. Έχει πλούσιο κοινωνικό έργο, βοηθάει άπορες οικογένειες, προσφέροντας εργασία, χορηγεί υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους μαθητές και φοιτητές. Η Μονή γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου και την Πεντηκοστή.

Θαυμάσια είναι η διαδρομή Σύμης - Πανορμίτη από τη ξηρά. Θα συναντήσουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο και ανάμεσα σε δάσος από κυπαρίσσια, πυκνό και ζωογόνο, την Παναγιά τη Στρατερή, τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Δημήτρη, την Άγια Μαρίνα της Νεράς και το μοναστήρι του Μεγάλου Σωτήρη. Απέναντι από το Σωτήρη το Μεγάλο υπάρχει το μονοπάτι που οδηγεί στα πέτρινα πατητήρια.

Ο Καιρός τώρα

ANES